Claus Spanner Elmholt

tel: +45 224 26 422
http://www.artsucker.com
BMW serie 3 annonce "Potens"
Kreatøren: Overskrifter, art direction
BMW serie 3 annonce "Flirt"
Kreatøren: Overskrifter, art direction
Bosse direct mail m. elastik og neglefil
Kreatøren: Ide, tekst og Illustrationer
Bosse direct mail m. bobleplast
Kreatøren: Ide, tekst og Illustrationer
Cortaid annoncer
Kreatøren: Layout
Cortaid annoncer
Kreatøren: Layout
Cortaid annoncer
Kreatøren: Layout
TVDanmark annoncer
Kreatøren: Artdirection, ide
TVDanmark annoncer
Kreatøren: Artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 1/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 2/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 3/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 4/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 5/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Sony Sony Vaio annonce serie 6/6
Kreatøren: Koncept (team), artdirection
Mindshare annoncer
Kreatøren: Koncept, ide, artdirection
Mindshare annoncer
Kreatøren: Koncept, ide, artdirection
Mindshare annoncer
Kreatøren: Koncept, ide, artdirection
Nike annonce
Kreatøren: Artdirection
KU 8 julekalender
Kreatøren: Artdirection
KU 8 julekalender
Kreatøren: Artdirection
KU 8 julekalender
Kreatøren: Artdirection
Xbeer brochure
Kreatøren: Koncept, artdirection
Claus Spanner Elmholt

tel: +45 224 26 422